shamaraminks done_all

Shamara Minks πŸ‘‘ πŸ“New York πŸ—½ Wink these Minks with style & Grace ⭐️Glamorous mink lashes ⭐️Tag us to be featured 😁 ⭐️We ship worldwide πŸ“¦πŸŒβœˆοΈ πŸ›Shop HereπŸ‘‡πŸ½ http://ShamaraMinks.com/
287 posts
900 followers
616 following

Shamara ❀️ || shop shamara minks today, all lashes are on sale for $12-15, website link located in the bio section, www.shamaraminks.com ❀️❀️😍😍😍 #shamaraminks #minklashes #lasheslove #lashespoppin #mua #makeupmua #makeup #makeupartist #beauty #beautyaccount #lasheslove #glamglow #glow #glam #shop #support #follow #qualitylashes #makeupart #eyeshadow #glow #minkeyelashes #lashlife #nationallashday

comment 1 star 40 2 days ago

All lashes are now on sale for $12-15, if you have a special occasion coming up please place all orders in advanced, thank you ♥️|| shop shamara minks today, website link located in the bio section, www.shamaraminks.com ❀️❀️😍😍😍 #shamaraminks #minklashes #lasheslove #lashespoppin #mua #makeupmua #makeup #makeupartist #beauty #beautyaccount #lasheslove #glamglow #glow #glam #shop #support #follow #qualitylashes #makeupart #eyeshadow #glow #minkeyelashes

comment 2 star 13 3 days ago

Lashes in the style “livia” she’s definitely a top seller, originally $22 but now on sale for $15 limited time only, all lashes are now on sale for $12-15!! grab them while you can ♥️ || shop shamara minks today, website link located in the bio section, www.shamaraminks.com ❀️❀️😍😍😍 #shamaraminks #minklashes #lasheslove #lashespoppin #mua #makeupmua #makeup #makeupartist #beauty #beautyaccount #lasheslove #glamglow #glow #glam #shop #support #follow #qualitylashes #makeupart #eyeshadow #glow #minkeyelashes #lashlife #nationallashday

comment 1 star 57 1 weeks ago

(swipe) thank you @epicdb she’s slaying in her livia lashes, all lashes are now on sale for $12-15!! grab them while you can ♥️ || shop shamara minks today, website link located in the bio section, www.shamaraminks.com ❀️❀️😍😍😍 #shamaraminks #minklashes #lasheslove #lashespoppin #mua #makeupmua #makeup #makeupartist #beauty #beautyaccount #lasheslove #glamglow #glow #glam #shop #support #follow #qualitylashes #makeupart #eyeshadow #glow #minkeyelashes #lashlife #nationallashday

comment 2 star 41 1 weeks ago

All lashes are now on sale for $12-15, if you have a special occasion coming up please place all orders in advanced, thank you ♥️|| shop shamara minks today, website link located in the bio section, www.shamaraminks.com ❀️❀️😍😍😍 #shamaraminks #minklashes #lasheslove #lashespoppin #mua #makeupmua #makeup #makeupartist #beauty #beautyaccount #lasheslove #glamglow #glow #glam #shop #support #follow #qualitylashes #makeupart #eyeshadow #glow #minkeyelashes

comment 0 star 17 2 weeks ago

Sale! all lashes are now $12-15, thank you @epicdb (swipe)♥️ || shop shamara minks today, website link located in the bio section, www.shamaraminks.com ❀️❀️😍😍😍 #shamaraminks #minklashes #lasheslove #lashespoppin #mua #makeupmua #makeup #makeupartist #beauty #beautyaccount #lasheslove #glamglow #glow #glam #shop #support #follow #qualitylashes #makeupart #eyeshadow #glow #minkeyelashes #lashlife #nationallashday

comment 6 star 51 2 weeks ago

March madness sale!!! all lashes are now $12-$15!!!!!!♥️ || shop shamara minks today, website link located in the bio section, www.shamaraminks.com ❀️❀️😍😍😍 #shamaraminks #minklashes #lasheslove #lashespoppin #mua #makeupmua #makeup #makeupartist #beauty #beautyaccount #lasheslove #glamglow #glow #glam #shop #support #follow #qualitylashes #makeupart #eyeshadow #glow #minkeyelashes #lashlife #nationallashday

comment 0 star 27 2 weeks ago

March madness sale!!! all lashes are now $12-$15!!!!!!♥️ || shop shamara minks today, website link located in the bio section, www.shamaraminks.com ❀️❀️😍😍😍 #shamaraminks #minklashes #lasheslove #lashespoppin #mua #makeupmua #makeup #makeupartist #beauty #beautyaccount #lasheslove #glamglow #glow #glam #shop #support #follow #qualitylashes #makeupart #eyeshadow #glow #minkeyelashes #lashlife #nationallashday

comment 0 star 38 2 weeks ago

March madness sale!!! all lashes are now $12-$15!!!!!!♥️ || shop shamara minks today, website link located in the bio section, www.shamaraminks.com ❀️❀️😍😍😍 #shamaraminks #minklashes #lasheslove #lashespoppin #mua #makeupmua #makeup #makeupartist #beauty #beautyaccount #lasheslove #glamglow #glow #glam #shop #support #follow #qualitylashes #makeupart #eyeshadow #glow #minkeyelashes #lashlife #nationallashday

comment 3 star 35 2 weeks ago

March madness sale!!! all lashes are now $12-$15!!!!!!♥️ || shop shamara minks today, website link located in the bio section, www.shamaraminks.com ❀️❀️😍😍😍 #shamaraminks #minklashes #lasheslove #lashespoppin #mua #makeupmua #makeup #makeupartist #beauty #beautyaccount #lasheslove #glamglow #glow #glam #shop #support #follow #qualitylashes #makeupart #eyeshadow #glow #minkeyelashes #lashlife #nationallashday

comment 3 star 44 2 weeks ago

March madness sale!!! all lashes are now $12-$15!!!!!!♥️ || shop shamara minks today, website link located in the bio section, www.shamaraminks.com ❀️❀️😍😍😍 #shamaraminks #minklashes #lasheslove #lashespoppin #mua #makeupmua #makeup #makeupartist #beauty #beautyaccount #lasheslove #glamglow #glow #glam #shop #support #follow #qualitylashes #makeupart #eyeshadow #glow #minkeyelashes #lashlife #nationallashday

comment 1 star 43 3 weeks ago

A big thank you to @heckingmakeup for including my lashes in all these mind blowing looks, thanks a million, i appreciate you ♥️ || shop shamara minks today, website link located in the bio section, www.shamaraminks.com ❀️❀️😍😍😍 #shamaraminks #minklashes #lasheslove #lashespoppin #mua #makeupmua #makeup #makeupartist #beauty #beautyaccount #lasheslove #glamglow #glow #glam #shop #support #follow #qualitylashes #makeupart #eyeshadow #glow #minkeyelashes #lashlife #nationallashday

comment 4 star 68 3 weeks ago

Fishtail 😍😍 @heckingmakeup is rocking shamara minks in the style “livia” slayyyy baby || shop shamara minks today, website link located in the bio section, www.shamaraminks.com ❀️❀️😍😍😍 #shamaraminks #minklashes #lasheslove #lashespoppin #mua #makeupmua #makeup #makeupartist #beauty #beautyaccount #lasheslove #glamglow #glow #glam #shop #support #follow #qualitylashes #makeupart #eyeshadow #glow #minkeyelashes #lashlife #nationallashday

comment 1 star 60 4 weeks ago

Lash style “livia” sitting pretty on @heckingmakeup save 20% 02/20-02/25 on all lashes ||shop shamara minks today, website link located in the bio section, www.shamaraminks.com ❀️❀️😍😍😍 #shamaraminks #minklashes #lasheslove #lashespoppin #mua #makeupmua #makeup #makeupartist #beauty #beautyaccount #lasheslove #glamglow #glow #glam #shop #support #follow #qualitylashes #makeupart #eyeshadow #glow #minkeyelashes #lashlife #nationallashday

comment 1 star 36 4 weeks ago

Because it’s #nationallashday πŸ’—πŸ˜ˆπŸ˜ˆ order your lashes today @heckingmakeup slaying in shamara minks 😍 || shop shamara minks today, website link located in the bio section, www.shamaraminks.com ❀️❀️😍😍😍 #shamaraminks #minklashes #lasheslove #lashespoppin #mua #makeupmua #makeup #makeupartist #beauty #beautyaccount #lasheslove #glamglow #glow #glam #shop #support #follow #qualitylashes #makeupart #eyeshadow #glow #minkeyelashes #lashlife

comment 1 star 39 5 weeks ago

Slaying my whole brand with these looks πŸ’—πŸ’—, @heckingmakeup rocking shamara minks, mink lashes😍 || shop shamara minks today, website link located in the bio section, www.shamaraminks.com ❀️❀️😍😍😍 #shamaraminks #minklashes #lasheslove #lashespoppin #mua #makeupmua #makeup #makeupartist #beauty #beautyaccount #lasheslove #glamglow #glow #glam #shop #support #follow #qualitylashes #makeupart #eyeshadow #glow #minkeyelashes #lashlife #nationallashday

comment 4 star 60 5 weeks ago

Anti saint-valentin (valentines day) theme, @heckingmakeup rocking shamara minks with this look, yessss 😍 || shop shamara minks today, website link located in the bio section, www.shamaraminks.com ❀️❀️😍😍😍 #shamaraminks #minklashes #lasheslove #lashespoppin #mua #makeupmua #makeup #makeupartist #beauty #beautyaccount #lasheslove #glamglow #glow #glam #shop #support #follow #qualitylashes #makeupart #eyeshadow #glow #minkeyelashes #lashlife

comment 2 star 75 last month

Issa vibe, did you get your lashes yet? @s.avage_juice slaying in her shamara minks😍 || shop shamara minks today, website link located in the bio section, www.shamaraminks.com ❀️❀️😍😍😍 #shamaraminks #minklashes #lasheslove #lashespoppin #mua #makeupmua #makeup #makeupartist #beauty #beautyaccount #lasheslove #glamglow #glow #glam #shop #support #follow #qualitylashes #makeupart #eyeshadow #glow #minkeyelashes #lashlife

comment 1 star 32 last month

We’re reppin “shamara minks” all 2018, i love when y’all happy, s/o to @haleyjahming slaying in her lashes ♥️♥️♥️ thank you 😍 || shop shamara minks today, website link located in the bio section, www.shamaraminks.com ❀️❀️😍😍😍 #shamaraminks #minklashes #lasheslove #lashespoppin #mua #makeupmua #makeup #makeupartist #beauty #beautyaccount #lasheslove #glamglow #glow #glam #shop #support #follow #qualitylashes #makeupart #eyeshadow #glow #minkeyelashes #lashlife

comment 1 star 33 last month

Lash galore 😍😍😍 || shop shamara minks today, website link located in the bio section, www.shamaraminks.com ❀️❀️😍😍😍 #shamaraminks #minklashes #lasheslove #lashespoppin #mua #makeupmua #makeup #makeupartist #beauty #beautyaccount #lasheslove #glamglow #glow #glam #shop #support #follow #qualitylashes #makeupart #eyeshadow #glow #minkeyelashes #lashlife

comment 3 star 58 last month