Instagram Public Photos with #instagram

Después de 4 semanas de uso, puedo decir que los amo😍👞 son cómodos, bonitos y perfectos para trabajar 👷🏻‍♂️
lejos lo mejor!! 👏 👏
@norseg.chile .
.
#norseg #norseglover .
.
un poco cansado después de un largo día 😅

comment 7 star 138 2 hours ago

믿고 거른다 ㅎㅎ

comment 13 star 154 2 hours ago

İmam zaman ağanın (ə.f) ziyarətnaməsi
.
oxunuşu
Əllahummə bəlliğ məvlayə sahibəzzəman, sələvatullahi ələyhi ən cəmiil mu`mininə vəl mu`minat, fi məşariqil ərzi və məğaribiha, və bərriha və bəhriha, və səhliha və cəbəliha həyyihim və məyyitihim, və ən validəyyə və vuldi, və ənni minəs sələvati vət təhiyyati zinətə ərşillah, və midadə kəlimatihi və muntəha rizah, və ədədə ma əhsahu kitabuh, və əhatə bihi ilmuh, Əllahummə inni ucəddidu ləhu fi hazəl yəvmi və fi kulli yəvm, əhdən və əqdən və bəy`ətən fi rəqəbəti, Əllahummə kəma şərrəftəni bihazət təşrifi və fəzzəltəni bihazihil fəziləh, və xəsəstəni bihazihin ni`məh, fəsəlli əla məvlayə və səyyidi sahibiz zəman, vəc`əlni min ənsarihi və əşyaihi vəz zabbinə ənh, vəc`əlni minəl mustəş-hədinə bəynə yədəyh, taiən ğəyrə mukrəhin fis səffilləzi nəəttə əhləhu fi kitabik, fəqultə səffən kəənnəhum bunyanun mərsus, əla taətikə və taəti rəsulikə və alihi ələyhimus səlam, Əllahummə həzihi bəy`ətun ləhu fi unuqi ila yəvmil qiyaməh. 
tərcüməsi
bu ziyarətnamə ilə , hər gün sübh namazından sonra İmam zaman (ə.c) ziyarət etmək olar. ziyarətnamə belədir:

İlahi, mənim mövlam sahibəz-zamana (allahın salamı olsun ona) yer üzünün şərq və qərbində, su və qurusunda, dağ və aranında olan bütün mömin kişi və qadınlar, eləcə də, bütün dirilər və ölülər, ata-anam və övladlarım tərəfindən allahın ərşinin kütləsi, kəlmələrinin sayı, onun razılığının son həddi, kitabının əhatəsi və elminin tutumu qədər salam yetir! İlahi, mən bu gün və hər gün o həzrətlə əhd-peymanımı və üzərimdəki beyətimi təzələyirəm! İlahi, məni bu şərafətlə başıuca etdiyin, bu fəzilətlə ucaltdığın və bu nemətə şamil etdiyin kimi, mövlam və sərvərim sahibəz-zamana da salam yetir, məni o həzrətin dostları, şiələri və müdafiəçilərindən, eləcə də, könüllü surətdə və heç bir məcburiyyət olmadan o həzrətin hüzurunda şəhadətə yetənlərdən, öz kitabında "Şübhəsiz ki, allah ona, peyğəmbərinə və onun Əhli-beytinə itaət yolunda möhkəm divar kimi səf çəkib döyüşənləri sevir!” – deyə vəsf etdiyin kəslərin zümrəsində olanlardan təyin et! İlahi, o həzrətə olan bu beyət qiyamət gününə qədər mənim boynumdadır! .
ardı commetdə
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

comment 113 star 157 2 hours ago

En: detail of the basilica of sacré cœur, one of the most beautiful and the second most famous of paris, only lost to our super star notre dame.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
notice that it is yellow in this photo. however, it is actually made of white marble, and its color changes according to the ambient light, which in this case was yellowish because of the late afternoon.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
br: detalhe da basílica de sacré cœur, uma das mais bonitas a segunda mais famosa de paris, só perdia para a nossa super star notre dame.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
observem que ela está amarelada nessa foto. contudo, realmente ela é de mármore branco, e sua cor muda de acordo com a luz do ambiente, que neste caso era amarelada por causa do final de tarde.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
fr: détail de la basilique du sacré cœur, l'une des plus belles et des deuxièmes plus célèbres de paris, n'a été perdue que devant notre super star notre dame.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
notez qu'il est jaune sur cette photo. cependant, il est en réalité en marbre blanc et sa couleur change en fonction de la lumière ambiante qui, dans ce cas, était jaunâtre à cause de la fin de l'après-midi.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
@alexsandrammachado⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
@alexsaparisphotos⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#alexsaparisphotos #alexsaphotos #amorecosnazoropa #dicasdeparis #dicasdeturismo #dicasdeviagem #fotografabrasileiraemparis #fotografaemparis #fotografoemparis #fotografobrasileiroemparis #fotosemparis #freelancephotographerinparis #instagram #lightroom #parisphotographer #photographerinparis #photoshop #tourism #travel #travelphotographer #turismo #turismoparis #urbanlandscape #viajar #canon #canonbr #canoneurope #europa #europe #paris⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
@france.vacations @parisobviously @parisian.escapes @topparisphoto @cyparisgdl @wediscoverparis @best_paris_photos @parisobviously @earth_shotz @best.europe.photos @conexaoparis @sights_of_france @citybestpics @bns.paris @loves_united_europe @paris_sans_moderation @parissempreparis @doitin_paris

comment 3 star 146 2 hours ago

You can only tell if it is useful after you try it⠀
.
read the new blog post in the bio and decide for yourself how you would film and edit your content from now on
.
follow us on @upcloseagency
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.⠀
#phonephotography #phonevideo #phonevideography #videoshot #shot #video #picture #iphone #android #film #filmed #edited #camtasia #finalcut #content #upclose #costamesa #huntingtonbeach #newport #vibe #blogpost #blog #free #content #freecontent #upclosecostamesa #socialmedia #instagram #facebook

comment 41 star 553 2 hours ago