Instagram Public Photos with #960522

یکشنبه(۹۶/۰۵/۲۲;۲۲:۴۳-2017/08/13-بیست ذیقعده ۱۴۳۸-پس از چند روز غیبت-جمعه بعدازظهر و سفر و دیدار م،[ب م ف] و حال نامساعد(بستری ساعتی)،بعدازظهر و ح-شنبه،روزی کاری و فوق العاده درگیر[۳۷۰۰]،سفر صبح زود... و بازگشت،امروز و روزی کاری[سه پرونده ی عصر و شب پ...،(برای اولین بار)،احمد یراقی و امیر و هر سه تحویل]،طهماسبی،هاشمی و اتمام پس از ماهها-خدا نگیرد...-غروب و تحویل گرفتن ماشین دقیقا پس از دو هفته![۱۸۰۰]،خیلی عجیب است،یعنی دو هفتتتته ماشین نداشتم!!!-پیام غروب ز...نجف...!،بی خبری از پ-هوایی گرم-3490)
در لحظه زندگی کن...
live the moment now.
پ ن:پست مفهومی.
#لحظه #زندگی #مفهوم #مفهومی #غیبت #کاری #درگیر #تحویل #پپسی #شعار #درلحظه_زندگی_کن #نوشابه #3490 #960522 #گرم #تابستان #نوشیدنی #pepsi #live #moment #now #summer

comment 4 star 44 August 2017

Happy birthday @alstonston! 🎂🎁😘 #7yearsfriendship #stillcounting #nineteen #960522

comment 2 star 222 May 2015